25 mei, 2018

Privacy

Privacyverklaring

HHIT – Hans Defevere, Kampstraat 14, 8840 Staden, btw BE0508.590.301 kan uw persoonsgegevens als klant verwerken, omwille van het feit dat u gebruik maakt of dit in de toekomst wil doen, van de diensten van HHIT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HHIT verstrekt. HHIT kan volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw BTW-nummer
  • Andere gegevens noodzakelijk om de ondersteuning van je IT-systemen te waarborgen. Deze kan u steeds opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen.

WAAROM HHIT GEGEVENS NODIG HEEFT?

HHIT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan HHIT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR HHIT GEGEVENS BEWAART

HHIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

HHIT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van HHIT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
HHIT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
HHIT heeft Google geen toestemming gegeven om via HHIT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy @ hhit.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. HHIT zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

HHIT neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HHIT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HHIT op via privacy @ hhit.be .
HHIT – Hans Defevere
Kampstraat 14
8840 Staden
T. 0494 71 06 00

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission @ privacycommission.be).